شما می توانید از طریق این فرم سایت دانلود پیشنهادی خود را در سیستم ثبت کنید.تمامی سایت های پیشنهادی بعد از بررسی در فهرست لود قرار خواهند گرفت.

خاطر نشان می سازد که سایت های که صرفا خدمات دانلود رایگان ارایه می دهند مورد تایید قرار خواهد گرفت و از پذیرش وبلاگ ها و سایتهای با موضوعات دیگر معذور خواهیم بود.